Home | Weekend en vakantie opvang | Crisisopvang | Events | Team- en management trainingen
Activiteiten | Locaties | Extra van X-tra | Zorgbemiddeling | Ervaringen | Links | Foto's | Contact

X-tra Outdoor heeft zich al jaren gespecialiseerd in o.a.: opvang, begeleiding in verschillende vormen, vakantie opvang, weekendopvang en activiteiten voor de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke handicap en jongeren met gedragsproblemen.(o.a. ADHD, ADD,pddNOS,en psychische problemen).
Al jaren voeren wij vakantieopvang,voor een orthopedagogisch centrum uit, en bieden wij naast kort durende opvang ook vakantie opvang.
Tevens begeleiden wij Time-out projecten bestaande uit 1 of meerdere personen. In de praktijk blijkt dat er voor deze doelgroep slechts weinig kortdurend verblijf of vakantie opvang wordt georganiseerd dat zo breed is als X-tra Outdoor.

Bij X-tra Outdoor wordt samen met de client bekeken wat de zorgvraag is op basis van de indicatie en daar word een passend aanbod op gedaan. Dit kan zijn op basis van o.a. : kort durend verblijf,begeleiding in groep, begeleiding individueel op begeleiding vakantieopvang.

Hieronder enkele voorbeelden die voorkomen :

Kortdurend Verblijf is een soort van zorg, een functie binnen de AWBZ. Daarmee wordt logeer-, weekend- en vakantieopvang bedoeld. Met een indicatie voor langdurig Verblijf en een pgb kunt thuis blijven wonen of in een woonvorm naar eigen keuze.

Wanneer het noodzakelijk is om uw gezin, uw partner of andere huisgenoten regelmatig tijdelijk te ontlasten en u of uw kind constant toezicht nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een indicatie voor Kortdurend Verblijf.

Bij Begeleiding Groep kunt u denken aan:

 • een dagprogramma in groepsverband, met vormen van arbeid of onderwijs, om vaardigheden te onderhouden en zoveel mogelijk zelfstandigheid te bewaren
 • een dagprogramma in groepsverband voor het leren omgaan met gedragsproblemen
 • een aanvullende toekenning bij een indicatie voor Kortdurend Verblijf in verband met de nodige zorg tijdens het logeren

 

 

Waar X-tra Outdoor zich o.a. oBegeleiding Groep is een integraal pakket, dat wil zeggen met inbegrip van alle Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding individueel die tijdens de Begeleiding in groepsverband moet worden gegeven.

Bij individuele begeleiding kunt u denken aan:

 • het onderhouden van sociale contacten
 • het plannen van dagelijkse activiteiten
Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:
 • probleemgedrag
 • problemen in denken, concentreren en waarnemen
 • problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Ook in onderscheid is het permanente toezicht en het therapeutisch leefklimaat.

Permanent toezicht
Permanent toezicht is zorg waarbij het noodzakelijk is dat het kind voortdurend in de gaten wordt gehouden op zowel regelmatige als onregelmatige momenten. Dit toezicht is niet hetzelfde als het toezicht dat alle ouders geacht worden aan hun kinderen te geven, de zogenoemde gebruikelijke zorg. Bij kinderen hangt gebruikelijke zorg samen met de leeftijd.
Permanent toezicht kan verschillende doelen hebben en verschillen in intensiteit. Afhankelijk daarvan kan toezicht gericht zijn op o.a.

 • het verlenen van zorg op ongeregelde en/of geregelde tijden, omdat het kind zelf niet in staat is om hulp in te roepen;
 • het ingrijpen bij gedragsproblemen:
  a. therapeutisch: gericht op verbetering van de gedragsstoornis of aanleren van ander gedrag;
  b. of preventief: voorkomen van escalatie en gevaar.

Therapeutisch leefklimaat:
Met therapeutisch leefklimaat wordt bedoeld dat het kind een woon- en leefomgeving nodig heeft afgestemd op zijn/haar beperkingen, zoals o.a.

 • specifieke voorzieningen in de directe nabijheid, zoals o.a.oefenruimten, behandelruimten, snoezelruimten, specifieke badruimten, omdat de zorg frequent en intensief of specifiek is;
 • een specifiek woon- en leefklimaat, zoals een specifiek dagritme, specifieke omgangsvormen of sociale omgeving;
 • een structurerende omgeving
 • beschermde leefomgeving

Bij X-tra Outdoor zijn bijna al onze begeleiders en instructeurs werkzaam op instellingen binnen de jeugdzorg.
Daarnaast krijgen zij een interne opleiding die o.a. is gericht op de doelgroep en activiteiten.
Veiligheid en op de juiste manier om kunnen gaan met de doelgroepen passie voor het werk staan voorop.
Wij zijn opgenomen als erkend leerbedrijf binnen de O.V.B.B (calibris) kenniscentrum voor leren in de praktijk in o.a. de sectoren, gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening.

X-tra Outdoor is lid van SVWB (Stichting Veilig Werken Buitensport), en hanteert de leveringsvoorwaarden van de stichting SVWB 

Hamstraat 9 | 5371 NR Ravenstein | Tel: 0486-473410 - 06-10895550 | info@xtraoutdoor.nl
K.v.K. oost-Brabant: 17140659 | BTW nummer: nl8105.00.899.b01 | © 2007
| Login